Kruhy v obilí

Kruhy v obilí neboli agrosymboly jsou jevy, které se vytvoří v poli s obilím nebo jinou zemědělskou plodinou a vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Polehnutí je způsobeno neznámým vlivem. Tento jev není pouze jevem dnešní společnosti, ale objevoval se již v 17. století nejdřív jako kruhy nebo elipsy, v dnešní době již můžeme zpozorovat i například čtverce, obdélníky nebo trojúhelníky. Při tomto jevu dochází k ohnutí plodiny, například kukuřice, vojtěšky nebo tabáku, těsně nad zemí. Po určitém čase jsou obvykle schopny dalšího růstu.

Průzkum jevu

Obrazce byly pečlivě zkoumány z různých aspektů. Zaměřili se na:

  • Způsob položení rostlin – to je základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem nebo neznámým faktorem.
  • Chemické složení půdy – byly odebrány vzorky a nebylo v nich obsaženo nic jiného než normálně.
  • Radioaktivita – při měření nebyly zjištěny žádné změny.
  • Magnetické jevy – v některých případech byl objeven magnetický jev a dokonce netypické chování střelky v kompasu, která kmitala nebo se otáčela kolem své osy.
  • Psychické projevy – jsou největším jevem, který se projevuje u těchto symbolů. Senzitivní osoby dokonce říkají, že je k přiblížení k tomuto jevu rozbolí hlava nebo se jim motá, mají zrychlení srdeční tep, nesoustředěnost nebo náběh na omdlení. Tyto projevy ale nejsou nijak doložené a nejdou nijak kvantifikovat..
  • Psychotronické projevy – toto se týká senzibilů a netypických vlastností prostředí při měření, kdy se mu změní chování magického kyvadla a dalších měřících přístrojů.

kruhy v obili

Hypotézy o původu jevu

Je prokázáno, že všechny přirozené jevy nemají stejnou příčinu vzniku. Některé jsou ale vytvořené úmyslně, člověkem. Dokonce někteří se k tomu i veřejně přihlásí.
Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak poškozena. Při amatérské práci je pak v oblasti kruhu možné objevit čerstvé lidské stopy. Tvůrci se ale vždy snaží, aby jejich dílo bylo co nejvěrohodnější. Odhalit ale, že jde o podvrh není jednoduché, jelikož už při nálezu se pohybovalo pár osob a není tedy lehké rozpoznat stopy.

Postup výroby

Kruhy se podle jejich tvůrců vyrábějí následujícím způsobem:

  • Na pole, kde chtějí kruh udělat, přijdou s nářadím jako jsou tyče, pásma na měření, prkna a provazy.
  • Obilí by mělo být vlhké, tím nedojde ke zlomení.
  • Na pole chodí většinou po stopách od traktoru nebo místem, které je ztvrdlé, aby nezanechali otisky. Mohou také využívat speciální obuv, která vypadá jako sněžnice.
  • Kruhy vyrábí pomocí prken, po kterých chodí jako na běžkách a bokem do svahu. S prkny manipuluje pomocí provazů. Tím je obilí rovnoměrně polehlé a klasy nepoškozené. Při dešti tyto „sněžnice“ nejsou ani potřeba, jelikož se při mokru klasy nelámají, jen ohnou, takže se mohou zpět narovnat. Za to nejnevhodnější je mladé obilí, které se při tvorbě nezlomí a po pár hodinách se úplně narovná, takže z výtvoru není nic.

Za zakladatele těchto kruhů je považováno podle legend několik anglických nadšenců. Jejich výtvory v 80. letech nadchnuly širokou veřejnost

Takže se tyto agrosymboly -- jak se tyhle výtvory "odborně" nazývají – vyrábí dodnes. I když je škoda celkem malá, většina tvůrců je ochotna tuto částku anonymně uhradit.